Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 255
  • Tất cả: 44,963
Đăng nhập
THÔNG BÁO KÊ HOẠCH CUỘC THI TRỤC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THÚC PHÁP LUẬT
Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; văn bản số 555/HĐPH-PBGDPL ngày 23/8/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sở GD&ĐT triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật theo kế hoạch đính kèm tại đây